SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorAnonymous
dcdateaccessioned2020-11-30T09:58:10Z
dcdateavailable2020-11-30T09:58:10Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/21295
dclanguagecze
dcsubjectczepracovní právo
dcsubjectczesoudní rozhodnutí a stanoviska
dcsubjectczeprávo sociálního zabezpečení
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectenglabour law
dcsubjectengcourt rulings and decisions
dcsubjectengsocial security law
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeZ rozhodnutí ve věcech pracovních, Z rozhodnutí ve věcech sociálně pojisťovacích, Z rozhodnutí soudů nižších stolic, Poznámky
dctypeArticle
munipositionnumber5
digilawmepathserial/PracovniPravo/14-1935-8/#5
dcdescriptionpagination127-152
dcdescriptionpdfpagerange1-26