SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorFafl, Antonín
dcdateaccessioned2020-11-30T09:58:20Z
dcdateavailable2020-11-30T09:58:20Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/21304
dclanguagecze
dcsubjectczepřímé daně
dcsubjectczesociální pojištění
dcsubjectczesrážky ze mzdy
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengdirect taxation
dcsubjectengsocial insurance
dcsubjectengwage deductions
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeJak přihlíží zákon o přímých daních k sociálním břemenům osob ve služebním poměru
dctypeArticle
munipositionnumber1
digilawmepathserial/PracovniPravo/14-1935-10/#1
dcdescriptionpagination153-154
dcdescriptionpdfpagerange1-2