SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBallenberger, Karel
dcdateaccessioned2020-11-30T09:58:25Z
dcdateavailable2020-11-30T09:58:25Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/21311
dclanguagecze
dcsubjectczedůchodové pojištění
dcsubjectczenáhrada škody
dcsubjectczepracovní právo
dcsubjectczezaměstnavatelé
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengpension insurance
dcsubjectengreparations
dcsubjectenglabor laws and legislation
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczePovinnost zaměstnavatelova k náhradě škody pro nepřihlášení v pensijním pojištění
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/PracovniPravo/14-1935-11/#2
dcdescriptionpagination171-174
dcdescriptionpdfpagerange1-4