SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBallenberger, Karel
dcdateaccessioned2020-11-30T09:58:36Z
dcdateavailable2020-11-30T09:58:36Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/21321
dclanguagecze
dcsubjectczedůchodové pojištění
dcsubjectczenáhrada škody
dcsubjectczepracovní právo
dcsubjectczezaměstnavatelé
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengpension insurance
dcsubjectengreparations
dcsubjectenglabor laws and legislation
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczePovinnost zaměstnavatelova k náhradě škody pro nepřihlášení v pensijním pojištění (dokončení)
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/PracovniPravo/14-1935-12/#2
dcdescriptionpagination190-194
dcdescriptionpdfpagerange1-5