SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorPelc, Václav
dcdateaccessioned2020-11-30T09:59:27Z
dcdateavailable2020-11-30T09:59:27Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/21339
dclanguagecze
dcsubjectczesenioři
dcsubjectczeinvalidé
dcsubjectczestarobní důchody
dcsubjectczeinvalidní důchody
dcsubjectczedomovy pro seniory
dcsubjectczeústavy sociální péče
dcsubjectczesociální péče
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengolder people
dcsubjectenginvalids
dcsubjectengold age pensions
dcsubjectengdisability pensions
dcsubjectenghomes for the aged
dcsubjectenglong-term care facilities
dcsubjectengsocial care
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeMají důchodci podle zákona o pojištění invalidním a starobním právní nárok na bezplatnou léčebnou péči?
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/PracovniPravo/15-1936-2/#2
dcdescriptionpagination20-21
dcdescriptionpdfpagerange1-2