SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorAnonymous
dcdateaccessioned2020-11-30T09:59:28Z
dcdateavailable2020-11-30T09:59:28Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/21342
dclanguagecze
dcsubjectczepracovní právo
dcsubjectczesoudní rozhodnutí a stanoviska
dcsubjectczeprávo sociálního zabezpečení
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectenglabour law
dcsubjectengcourt rulings and decisions
dcsubjectengsocial security law
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeZ rozhodnutí ve věcech pracovních, Rozhodnutí soudů nižších stolic, Poznámky.
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/PracovniPravo/15-1936-2/#4
dcdescriptionpagination26-36
dcdescriptionpdfpagerange1-11