Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2041-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorPeška, Zdeněk
dcdateaccessioned2020-11-30T09:59:44Z
dcdateavailable2020-11-30T09:59:44Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/21360
dclanguageslo
dcsubjectczeživnostenské podnikání
dcsubjectczeslužební poměr
dcsubjectczezaměstnanci
dcsubjectczevýpověď z pracovního poměru
dcsubjectczemzdy
dcsubjectczeSlovensko (Československo)
dcsubjectczePodkarpatská Rus (Ukrajina)
dcsubjectengbusiness enterprises
dcsubjectengemployees
dcsubjectengnotice (labor law)
dcsubjectengwages
dcsubjectengSlovakia (Czechoslovakia)
dcsubjectengCarpathian Ruthenia (Ukraine)
dctitlesloKu vztahu slovenského živnostenského zákona k všeobecnému zákonu o služebných pomeroch čís. 244/1922
dctypeArticle
munipositionnumber1
digilawmepathserial/PracovniPravo/15-1936-4/#1
dcdateembargoend2041-01-01
dcdescriptionpagination57-59
dcdescriptionpdfpagerange1-3