SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorAnonymous
dcdateaccessioned2020-11-30T09:59:44Z
dcdateavailable2020-11-30T09:59:44Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/21361
dclanguagecze
dcsubjectczepracovní právo
dcsubjectczesoudní rozhodnutí a stanoviska
dcsubjectczeprávo sociálního zabezpečení
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectenglabour law
dcsubjectengcourt rulings and decisions
dcsubjectengsocial security law
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleengZ rozhodnutí ve věcech sociálně pojišťovacích
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/PracovniPravo/15-1936-4/#3
dcdescriptionpagination61-68
dcdescriptionpdfpagerange1-8