SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorMoulis, Karel
dcdateaccessioned2020-11-30T09:59:57Z
dcdateavailable2020-11-30T09:59:57Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/21379
dclanguagecze
dcsubjectczepracovní právo
dcsubjectczeretroaktivita
dcsubjectczekolektivní smlouvy
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectenglabor laws and legislation
dcsubjectengretroactivity (law)
dcsubjectengcollective labor agreements
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeZpětná účinnost § 4 vl. nař. č. 89/1935 o nevylučitelnosti hromadných smluv : (pokračování)
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/PracovniPravo/15-1936-6/#2
dcdescriptionpagination94-96
dcdescriptionpdfpagerange1-3