SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorMrština, František
dcdateaccessioned2020-11-30T10:00:04Z
dcdateavailable2020-11-30T10:00:04Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/21387
dclanguagecze
dcsubjectczerozhodčí soudy
dcsubjectczestavební právo
dcsubjectczepracovní právo
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengarbitration tribunals
dcsubjectengbuilding law
dcsubjectenglabor laws and legislation
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeO rozhodčích soudech mzdových podle zákona ze dne 26. března 1936, č. 65 Sb. z. a n., o stavebním ruchu
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/PracovniPravo/15-1936-7/#2
dcdescriptionpagination110-113
dcdescriptionpdfpagerange1-4