SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorAnonymous
dcdateaccessioned2020-11-30T10:00:10Z
dcdateavailable2020-11-30T10:00:10Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/21395
dclanguagecze
dcsubjectczepracovní právo
dcsubjectczesoudní rozhodnutí a stanoviska
dcsubjectczeprávo sociálního zabezpečení
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectenglabour law
dcsubjectengcourt rulings and decisions
dcsubjectengsocial security law
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeZ rozhodnutí ve věcech pracovních, Z rozhodnutí ve věcech sociálně pojišťovacích, Rozhodnutí soudů nižších stolic
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/PracovniPravo/15-1936-8/#2
dcdescriptionpagination126-136
dcdescriptionpdfpagerange1-11