SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBallenberger, Karel
dcdateaccessioned2020-11-30T10:00:21Z
dcdateavailable2020-11-30T10:00:21Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/21401
dclanguagecze
dcsubjectczeexekuce
dcsubjectczemzdy
dcsubjectczeplaty
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengexecutions (law)
dcsubjectengwages
dcsubjectengsalaries
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeKompensace zaměstnavatelových pohledávek s platem zaměstnanců a existenční minimum podle zákona č. 314/1920 a 177/1924
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/PracovniPravo/15-1936-9/#2
dcdescriptionpagination138-140
dcdescriptionpdfpagerange1-3