Abstract(s)

Kniha obsahuje následující kapitoly: I. Hlavní druhy latinského písma; II. Změny jednotlivých písmen; III. O zkratkách; IV. Dělení slov; V. Interpunkce; VI. Číslovky.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorWattenbach, Wilhelm
dcdateaccessioned2016-08-11T12:01:14Z
dcdateavailable2016-08-11T12:01:14Z
dcdateissued1886
dcidentifier000271296
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/223
dcdescriptionabstractczeKniha obsahuje následující kapitoly: I. Hlavní druhy latinského písma; II. Změny jednotlivých písmen; III. O zkratkách; IV. Dělení slov; V. Interpunkce; VI. Číslovky.
dcformatextent106 s.
dclanguageger
dcpublisherVerlag von S. Hirzel
dcsubjectczepaleografie
dcsubjectczelatina
dcsubjectczestaré tisky
dctitlegerAnleitung zur Lateinischen Palaeographie
dctitlealternativeczeÚvod do latinské paleografie
dctypeostatni-nepravni-fond
dctermsspatialLeipzig
dcdescriptionnoteczeČást psaná ručně.
dcdescriptionedition4. verbesser. Aufl.
dcrightsopenaccess106 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN