SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHanna, Otakar
dcdateaccessioned2021-01-08T13:07:12Z
dcdateavailable2021-01-08T13:07:12Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/22977
dclanguagecze
dcsubjectczeŽidé
dcsubjectczežidovský majetek
dcsubjectczedispozice s majetkem
dcsubjectczedědické právo
dcsubjectczeČeskoslovensko
dctitleczeJeště k mému článku: Nové předpisy o židovském majetku a praxe notářská
dctypeArticle
munipositionnumber6
digilawmepathserial/CeskePravo/22-1940-4/#6
dcdescriptionpagination29
dcdescriptionpdfpagerange1