SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorCerman, Jiří
dcdateaccessioned2021-01-08T13:19:55Z
dcdateavailable2021-01-08T13:19:55Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/23048
dclanguagecze
dcsubjectczepoddědic
dcsubjectczedědické právo
dcsubjectczesvěřenský náhradník
dcsubjectczepozůstalost
dcsubjectczesvěřenské nástupnictví
dcsubjectczeČeskoslovensko
dctitleczeK postavení poddědice (svěřenského náhradníka) v pozůstalosti předního dědice
dctypeArticle
munipositionnumber1
digilawmepathserial/CeskePravo/23-1941-1/#1
dcdescriptionpagination1-3
dcdescriptionpdfpagerange1-3