SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorProcházka, Jindřich
dcdateaccessioned2021-01-08T13:21:41Z
dcdateavailable2021-01-08T13:21:41Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/23081
dclanguagecze
dcsubjectczekomisařský správce
dcsubjectczeprocesní účinky
dcsubjectczekomisařství
dcsubjectczesporné řízení
dcsubjectczecivilní právo procesní
dcsubjectczeČeskoslovensko
dctitleczeProcesní a materiální účinky komisařského vedení
dctypeArticle
munipositionnumber1
digilawmepathserial/CeskePravo/23-1941-4/#1
dcdescriptionpagination25-28
dcdescriptionpdfpagerange1-4