SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorProcházka, Jindřich
dcdateaccessioned2021-01-08T13:24:01Z
dcdateavailable2021-01-08T13:24:01Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/23088
dclanguagecze
dcsubjectczenepřátelský majetek
dcsubjectczeexekuce
dcsubjectczepřípustnost exekuce
dcsubjectczeobčanské právo
dcsubjectczeČeskoslovensko
dctitleczePostavení nepřátelského majetku a opatrovníka nepřítomných v exekuci
dctypeArticle
munipositionnumber2