SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorJanďourek, Stanislav
dcdateaccessioned2021-01-08T13:24:02Z
dcdateavailable2021-01-08T13:24:02Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/23089
dclanguagecze
dcsubjectczeakciové společnosti
dcsubjectczeobchodní společnosti
dcsubjectczeobchodní právo
dcsubjectczekapitálové korporace
dctitleczeNěkteré pokyny k řízení ve věcech akciových společností
dctypeArticle
munipositionnumber1