SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBlaha, Ant.
dcdateaccessioned2021-01-08T13:26:33Z
dcdateavailable2021-01-08T13:26:33Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/23125
dclanguagecze
dcsubjectczedílčí smlouva
dcsubjectczenotářství
dcsubjectczeČeskoslovensko
dctitleczeDílčí smlouva - převodní poplatek a dávka z přírůstku hodnoty
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/CeskePravo/23-1941-8/#4
dcdescriptionpagination79
dcdescriptionpdfpagerange1