SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorPelant, Rudolf
dcdateaccessioned2021-01-08T13:35:47Z
dcdateavailable2021-01-08T13:35:47Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/23204
dclanguagecze
dcsubjectczeosobní totožnost
dcsubjectczenotářství
dcsubjectczeČeskoslovensko
dctitleczeNové úlevy při zjišťování osobní totožnosti
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/CeskePravo/24-1942-5/#2
dcdescriptionpagination25-26
dcdescriptionpdfpagerange1-2