SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorJanďourek, Stanislav
dcdateaccessioned2021-01-08T13:35:47Z
dcdateavailable2021-01-08T13:35:47Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/23206
dclanguagecze
dcsubjectczeakciové společnosti
dcsubjectczekapitálové korporace
dcsubjectczeobchodní společnosti
dcsubjectczeobchodní právo
dcsubjectczeČeskoslovensko
dctitleczeNěkteré změny a úpravy při řízení ve věcech akciových společností
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/CeskePravo/24-1942-5/#3
dcdescriptionpagination26-27
dcdescriptionpdfpagerange1-2