SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorJanďourek, Stanislav
dcdateaccessioned2021-01-08T13:41:24Z
dcdateavailable2021-01-08T13:41:24Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/23248
dclanguagecze
dcsubjectczereservní fond
dcsubjectczeakciová společnost
dcsubjectczekapitálové společnosti
dcsubjectczeobchodní právo
dcsubjectczeČeskoslovensko
dctitleczeReservní fondy akciových společností
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/CeskePravo/24-1942-9/#2
dcdescriptionpagination57-58
dcdescriptionpdfpagerange1-2