SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorProcházka, Jindřich
dcdateaccessioned2021-01-08T13:43:40Z
dcdateavailable2021-01-08T13:43:40Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/23258
dclanguagecze
dcsubjectczemanželské právo
dcsubjectczemanželský zákon
dcsubjectczerodinné právo
dcsubjectczeČeskoslovensko
dctitleczeUznání cizozemských rozhodnutí ve věcech manželských
dctypeArticle
munipositionnumber3