SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorJanďourek, Stanislav
dcdateaccessioned2021-01-08T13:43:40Z
dcdateavailable2021-01-08T13:43:40Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/23259
dclanguagecze
dcsubjectczeakciové společnosti
dcsubjectczekapitálové korporace
dcsubjectczeobchodní právo
dcsubjectczeČeskoslovensko
dctitleczeKonečně povolení akciové společnosti
dctypeArticle
munipositionnumber4