SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBaxa, Bohumil
dcdateaccessioned2021-01-08T13:59:26Z
dcdateavailable2021-01-08T13:59:26Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/23277
dclanguagecze
dcsubjectczeobčanské právo
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczejednací řád
dcsubjectczeříšská rada
dcsubjectengcivil law
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengrules of procedure
dcsubjectengImperial Council
dctitleczeK novému jednacímu řádu říšské rady
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/SbornikVedPravnichAStatnich/18-1918-1/#3
dcdateembargoend2013-01-01
dcdescriptionpagination55-72
dcdescriptionpdfpagerange1-18