SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHassman, Antonín
dcdateaccessioned2021-01-08T13:59:27Z
dcdateavailable2021-01-08T13:59:27Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/23278
dclanguagecze
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczemezinárodní právo
dcsubjectczeBosna a Hercegovina
dcsubjectczepozemkové právo
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectenginternational law
dcsubjectengBosnia and Herzegovina
dcsubjectengreal property law
dctitleczeKmetovské smlouvy v Bosně z let 1859-1866 :Příspěvek ku poznání kmetovského poměru v době ottomanské vlády
dctypeArticle
munipositionnumber7
digilawmepathserial/SbornikVedPravnichAStatnich/18-1918-1/#7
dcdateembargoend2016-01-01
dcdescriptionpagination215-252
dcdescriptionpdfpagerange1-38