Issue 2, Volume 18, 1918 (Sborník věd právních a státních)