SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorRauscher, Rudolf
dcdateaccessioned2021-01-08T14:02:20Z
dcdateavailable2021-01-08T14:02:20Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/23302
dclanguagecze
dcsubjectczesprávní právo
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczeněmecká říše
dcsubjectczedeputace
dcsubjectengadministrative law
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectgerDeutsches Reich
dcsubjectengdeputation
dctitleczeDeputace říšského sněmu německého v novověku :Práce ze semináře prof. Stiebra
dctypeArticle
munipositionnumber2
dcdateembargoend2012-01-01