SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKadlec, Karel
dcdateaccessioned2021-01-08T14:02:22Z
dcdateavailable2021-01-08T14:02:22Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/23308
dclanguagecze
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczeslovanské země
dcsubjectczeUhersko
dcsubjectczeValaši
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengSlavic countries
dcsubjectengKingdom of Hungary
dcsubjectengValachians
dctitleczeJeště jednou o Valaších a valašském právu v zemích slovanských a uherských
dctypeArticle
munipositionnumber5
digilawmepathserial/SbornikVedPravnichAStatnich/19-1919-1/#5
dcdateembargoend1999-01-01
dcdescriptionpagination116-126
dcdescriptionpdfpagerange1-11