Issue Obsah, Volume 19, 1919 (Sborník věd právních a státních)