SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorVolkar
dcdateaccessioned2021-01-08T14:15:40Z
dcdateavailable2021-01-08T14:15:40Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/23327
dclanguagecze
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectczejurisdikce
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengCzechoslovaka
dcsubjectengjurisdiction
dctitleczeÚčast občanstva v jurisdikci okresních a župních úřadů
dctypeArticle
munipositionnumber7