SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHoráček, Cyril
dcdateaccessioned2021-01-08T14:15:47Z
dcdateavailable2021-01-08T14:15:47Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/23338
dclanguagecze
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczemezinárodní právo
dcsubjectczeBelgie
dcsubjectczeLucembursko
dcsubjectczeNěmecko
dcsubjectczeprvní světová válka (1914-1918)
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectenginternational law
dcsubjectengBelgium
dcsubjectengLuxembourg
dcsubjectengGermany
dcsubjectengWorld War (1914-1918)
dctitleczePorušení belgické a lucemburské neutrality Německem ve světové válce
dctypeArticle
munipositionnumber5
digilawmepathserial/SbornikVedPravnichAStatnich/20-1920-1/#5
dcdescriptionpagination89-103
dcdescriptionpdfpagerange1-15