SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHamann, Antonín
dcdateaccessioned2021-01-11T10:30:59Z
dcdateavailable2021-01-11T10:30:59Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/23366
dclanguagecze
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczenárodní hospodářství
dcsubjectczerecenze
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengnational economy
dcsubjectengreview
dctitleczeLiteratura: Národní hospodářství
dctypeArticle
munipositionnumber13