SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorVolf, Josef
dcdateaccessioned2021-01-11T10:31:02Z
dcdateavailable2021-01-11T10:31:02Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/23372
dclanguagecze
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczeprávo
dcsubjectczeKarlo-Ferdinandova universita
dcsubjectczestudium a výuka
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectenglaw
dcsubjectgerKarl-Ferdinands-Universität in Prag
dcsubjectengstudy and teaching
dctitleczeK dějinám přednášek o českém státním právu na pražské universitě
dctypeArticle
munipositionnumber6
digilawmepathserial/SbornikVedPravnichAStatnich/21-1921-1/#6
dcdescriptionpagination159-165
dcdescriptionpdfpagerange1-7