Issue 2, Volume 21, 1921 (Sborník věd právních a státních)