SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorFunk
dcdateaccessioned2021-01-11T10:42:55Z
dcdateavailable2021-01-11T10:42:55Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/23413
dclanguagecze
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczefinanční právo
dcsubjectczerecenze
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengfinancial law
dcsubjectengreview
dctitleczeLiteratura: Právo finanční
dctypeArticle
munipositionnumber9