SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorSvoboda, Emil
dcdateaccessioned2021-01-11T10:46:20Z
dcdateavailable2021-01-11T10:46:20Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/23438
dclanguagecze
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczerodinné právo
dcsubjectczemanželské právo
dcsubjectczerozvod
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengfamily law
dcsubjectengmarriage law
dcsubjectengdivorce
dctitleczeNepřekonatelný odpor a rozvrat manželství
dctypeArticle
munipositionnumber11