SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorStorch, František
dcdateaccessioned2021-01-11T10:46:22Z
dcdateavailable2021-01-11T10:46:22Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/23443
dclanguagecze
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczetrestní právo
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengcriminal law
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeHájení obviněného v budoucím trestním řízení československém
dctypeArticle
munipositionnumber13
digilawmepathserial/SbornikVedPravnichAStatnich/22-1922-2/#13
dcdescriptionpagination349-364
dcdescriptionpdfpagerange1-16