SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKallab, Jaroslav
dcdateaccessioned2021-01-11T10:46:23Z
dcdateavailable2021-01-11T10:46:23Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/23445
dclanguagecze
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczeteorie práva
dcsubjectczeprávní fikce
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengtheory of law
dcsubjectenglegal fiction
dctitleczePříspěvek k nauce o fikcích v právní vědě
dctypeArticle
munipositionnumber1