SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKapras, Jan
dcdateaccessioned2021-01-11T10:46:24Z
dcdateavailable2021-01-11T10:46:24Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/23447
dclanguagecze
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczesprávní právo
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengadministrative law
dctitleczeZemská zřízení opolsko-ratibořské a těšínské
dctypeArticle
munipositionnumber7
digilawmepathserial/SbornikVedPravnichAStatnich/22-1922-2/#7
dcdescriptionpagination243-265
dcdescriptionpdfpagerange1-23