Issue Obsah, Volume 22, 1922 (Sborník věd právních a státních)