SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorVážný, František
dcdateaccessioned2021-01-11T10:50:07Z
dcdateavailable2021-01-11T10:50:07Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/23483
dclanguagecze
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczenárodní hospodářství
dcsubjectczesprávní právo
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengnational economy
dcsubjectengadministrative law
dctitleczeStudie o tarifech v dopravě poštovní, telegrafní a telefonní
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/SbornikVedPravnichAStatnich/23-1923-1/#2
dcdescriptionpagination51-91
dcdescriptionpdfpagerange1-41