SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHorna, Richard
dcdateaccessioned2021-01-11T10:55:10Z
dcdateavailable2021-01-11T10:55:10Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/23526
dclanguagecze
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczerecenze
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengreview
dctitleczeLiteratura: Dějiny práva v zemích českých
dctypeArticle
munipositionnumber7