SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorMüller, František
dcdateaccessioned2021-01-11T10:55:11Z
dcdateavailable2021-01-11T10:55:11Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/23527
dclanguagecze
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectczeletecké právo
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengCzechoslovaka
dcsubjectengaviation law
dctitleczeIdeový vzruch positivního práva v oboru moderní techniky : Právo letecké a jeho uzákonění v Československé republice
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/SbornikVedPravnichAStatnich/23-1923-3/#4
dcdateembargoend2022-01-01
dcdescriptionpagination355-377
dcdescriptionpdfpagerange1-23