Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2022-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorMüller, František
dcdateaccessioned2021-01-11T10:55:11Z
dcdateavailable2021-01-11T10:55:11Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/23527
dclanguagecze
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectczeletecké právo
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengCzechoslovaka
dcsubjectengaviation law
dctitleczeIdeový vzruch positivního práva v oboru moderní techniky : Právo letecké a jeho uzákonění v Československé republice
dctypeArticle
munipositionnumber4
dcdateembargoend2022-01-01