Issue Obsah, Volume 23, 1923 (Sborník věd právních a státních)