SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorSalaba, Josef
dcdateaccessioned2021-01-11T11:03:50Z
dcdateavailable2021-01-11T11:03:50Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/23553
dclanguagecze
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczeagrární historiografie
dcsubjectczepozemkové právo
dcsubjectczeprávo životního prostředí
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengagricultural historiography
dcsubjectengreal property law
dcsubjectengenvironmental law
dctitleczeO neznámé agrární reformě a sespolečnění půdy ve staročeském státě
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/SbornikVedPravnichAStatnich/24-1924-1/#2
dcdescriptionpagination20-79
dcdescriptionpdfpagerange1-60