SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorRauscher, Rudolf
dcdateaccessioned2021-01-11T11:05:53Z
dcdateavailable2021-01-11T11:05:53Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/23574
dclanguagecze
dcsubjectprávní dějiny
dcsubjectrecenze
dcsubjecthistory of law
dcsubjectreview
dctitleczeLiteratura: Dějiny práva v zemích českých
dctypeArticle
munipositionnumber9