SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorNast, Marcel
dcdateaccessioned2021-01-11T11:07:42Z
dcdateavailable2021-01-11T11:07:42Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/23618
dclanguagecze
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczeústavní právo
dcsubjectczestátověda
dcsubjectczezákonodárství
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengconstitutional law
dcsubjectengtheory of the state
dcsubjectenglegislation
dctitleczeZavedení francouzského zákonodárství do Alsaska-Lotrinska
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/SbornikVedPravnichAStatnich/24-1924-3/#4
dcdescriptionpagination384-392
dcdescriptionpdfpagerange1-9