SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorUllik, Bohuš
dcdateaccessioned2021-01-11T11:07:43Z
dcdateavailable2021-01-11T11:07:43Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/23620
dclanguagecze
dcsubjectczerybníkářství
dcsubjectczehistorie
dcsubjectczeČechy
dcsubjectczevodní hospodářství
dcsubjectengfish-culture
dcsubjectenghistory
dcsubjectengBohemia
dcsubjectengwater management
dctitleczeZ dějin rybníkářství a rybářství ve vých. Čechách
dctypeArticle
munipositionnumber5
digilawmepathserial/SbornikVedPravnichAStatnich/24-1924-3/#5
dcdescriptionpagination393-405
dcdescriptionpdfpagerange1-3