Issue Obsah, Volume 24, 1924 (Sborník věd právních a státních)